II Niedziela po Narodzeniu Pańskim – 3 stycznia 2021

1.    Dziś w I Niedzielę miesiąca adoracja Najświętszego
Sakramentu i zmiana tajemnic różańcowych.

2.    W  tym tygodniu
w liturgii wspominamy: w środę Uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli.

3.    W
Uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli tj.
6 stycznia,
na wszystkich Mszach Świętych
o  7.30, 9.00, 10,30 i dodatkowo o 15.00  – będziemy w
sposób szczególny modlić się za
wszystkich parafian
obejmując modlitwą i błogosławieństwem kolędowym nie
tylko obecnych w kościele, ale także łączących się z nami za pośrednictwem
mediów – i pozostających w domach – chorych, cierpiących, osoby starsze i
dzieci.   Polecać również będziemy osoby
zmarłe.

4.    Link do transmisji internetowej w YouTube  wpisujemy: parafia leki strzyzowskie.
Transmisja internetowa będzie prowadzona o 7.30, 10.30 i 15.00. Serdecznie
zapraszam do wspólnej modlitwy.

5.     Przedstawicieli
Rodzin proszę o przyniesienie w małych buteleczkach lub słoiczkach wodę , którą
poświęcimy do pokropienia domów i mieszkań.

6.    Każda Rodzina dostanie broszury kolędowe oraz
okolicznościowe obrazki kolędowe.

7.    Tekst specjalnej modlitwy do poświęcenia
naszych domów i mieszkań znajduje się w specjalnie przygotowanych broszurach a
także na stronie internetowej parafii.

8.    (Mamy zamówioną przesyłkę z buteleczkami z wodą
do poświęconą lecz nie mam pewności czy przesyłka dotrze na czas – są pewne
opóźnienia – dlatego bardzo proszę na wszelki wypadek przynieść do kościoła wodę
do poświęcenia we własnym zakresie).

9.    Jeśli Rodzina poprosi o poświęcenie nowego domu lub
będzie mieć inną ważną rację duszpasterską ksiądz zachowując reżim sanitarny
może udać się na indywidualne zaproszenie z wizytą duszpasterską.

10.Dziś zbiórka do puszek dla ministrantów. (kolęda).

11.Podziękowanie dla osób sprzątających kościół oraz za
złożoną ofiarę.

  

   Do użytku wewnętrznego parafii
rzymskokatolickiej w Łękach Strzyżowskich

MODLITWA O BŁOGOSŁAWIEŃSTWO
DLA DOMU I RODZINY

Kilka wskazówek jak
przygotować się do modlitwy:

1.   Podaną niżej
modlitwę najlepiej odmówić po powro­cie z wieczornego nabożeństwa w kościele.
Uwrażliwcie wszystkich na punktualne rozpoczęcie modlitwy, aby nikt z
domowników nie musiał dołączać do niej w biegu.

2.    Jeżeli macie
zrobiony w domu ołtarzyk to zgro­madźcie się przy nim. Możecie również spotkać
się przy stole, przy którym wspólnie jecie posiłki (to podkreśli rodzinny
charakter tej modlitwy). Nakryjcie go białym obrusem i połóżcie na nim krzyż,
świecę oraz naczynie z wodą święconą.

3.    Przed rozpoczęciem
modlitwy dobrze byłoby przygo­tować Pismo Święte i znaleźć w nim fragment z
Ewangelii według św. Łukasza: rozdział 19, wersety 1-10 (czyli Łk 19, 1-10).
Dobrze byłoby odczytać ten fragment z Pisma Świę­tego, a nie z telefonu
komórkowego, tabletu czy kompu­tera. Niech odczyta go osoba dorosła lub starsze
dziecko.

4.    Wspólną modlitwę
niech poprowadzi ojciec lub mat­ka rodziny. Jeżeli któryś z domowników (np.
nastolatek) nie będzie chciał dołączyć do modlitwy, starajcie się go nie
zmuszać, ale tylko delikatnie ponowić zaproszenie.

5.   
Po modlitwie zjedzcie wspólnie obiad/kolację. Nie spiesz­cie
się i spokojnie porozmawiajcie ze sobą, dzieląc się tym wszystkim, co aktualnie
przeżywacie.

Oznaczenia
skrótów:

P: prowadzący
modlitwę;

W: wszyscy obecni.Na początku
zapalamy świecę, wówczas prowadzący mo­dlitwę mówi:

P:
Światło Chrystusa.

W: Bogu niech będą dzięki.

Potem wszyscy wykonują znak krzyża,
mówiąc:

W: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

W tym miejscu warto zaśpiewać wspólnie jedną z tradycyjnych kolęd,
np. „Dzisiaj w Betlejem”.

P: Panie Jezus Chryste, stajemy w Twojej
obecno­ści, aby polecić Twojej opiece nasz dom, rodzinę i wszystko, co
posiadamy. W tym roku nie ma z nami kapłana, który zawsze w Twoim imieniu
przychodził nas pobłogosławić. Chcemy jednak pokornie prosić Cię o Twoje
błogosławieństwo, gdyż mocno wierzy­my w to, że jesteś nam życzliwy i pragniesz
nasze­go szczęścia. Pozwól nam dobrze przeżyć tę chwilę wspólnej modlitwy.

Chwila ciszy

P: Panie Jezu, Ty przyrzekłeś, że gdzie
dwóch albo trzech gromadzi się w Imię Twoje, tam Ty jesteś po­śród nich, zmiłuj
się nad nami.

W: Zmiłuj się nad nami.

P: Chryste, Ty przez Mękę, Krzyż i
Zmartwychwstanie Twoje uczyniłeś nas współmieszkańcami świętych i domownikami
Boga, zmiłuj się nad nami.

W: Zmiłuj się nad nami.

P: Panie Jezu, Ty przyrzekłeś, że Ojciec
Twój wysłucha każdej modlitwy zanoszonej w Imię Twoje, zmiłuj się nad nami.

W: Zmiłuj się nad nami.

P: Panie Jezu Chryste, Ty wstąpiłeś do
domu Zacheusza, przybądź i do nas ze swoim błogosławieństwem, któ­ry żyjesz i
królujesz na wieki wieków.

W: Amen.

 

P: Teraz wysłuchajmy z uwagą słów z
Ewangelii według św. Łukasza.

Najlepiej odczytać
tę perykopę z papierowego egzemplarza Pisma Świętego (Łk
19,1-10). Można
także opowiedzieć młodszym dzieciom, aby była dla nich bardziej zrozumiała.
Jezus
wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A był tam pewien człowiek
imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo bogaty. Chciał on koniecznie
zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego
wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć,
tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w
górę i rzekł do niego: „Zacheuszu, zejdź prędko, albo­wiem dziś muszę się
zatrzymać w twoim domu”. Zszedł więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany. A
wszyscy, widząc to, szemrali: „Do grzesznika poszedł w gościnę”. Lecz Zacheusz
stanął i rzekł do Pana: „Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli
kogo w czym skrzyw­dziłem, zwracam poczwórnie”. Na to Jezus rzekł do nie­go:
„Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama.
Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło”.

Chwila ciszy

P: Panie Jezu Chryste, Ty
przyszedłeś na ziemię, aby za­mieszkać wśród nas, ludzi. Uświęciłeś dom
rodzinnyw Nazarecie i przyszedłeś do domu Zacheusza. Pro­simy Cię,
błogosław także naszą rodzinę i nasz dom. Pozostań w naszej rodzinie i mieszkaj
z nami przez wszystkie dni nowego roku. Ciebie prosimy…W:
Wysłuchaj
nas, Panie.

P: Niech wszyscy codziennie doświadczamy
Twojej obecności i pomocy. Ciebie prosimy…

W: Wysłuchaj nas, Panie.                             

P: Pomóż nam wszystkim zwyciężać zło
dobrem. Ciebie prosimy…

W:
Wysłuchaj
nas, Panie.

P: Pomóż nam być otwartymi na potrzeby
bliźnich. Ciebie prosimy…

W:
Wysłuchaj
nas, Panie.

P: Chorym członkom naszej rodziny przywróć
zdrowie, a naszych bliskich zmarłych przyjmij do chwały nie­ba. Ciebie
prosimy…

W:
Wysłuchaj
nas, Panie.

Teraz wszyscy zgromadzeni mogą z czcią ucałować krzyż, który wcześniej
został przygotowany na stole. Najlepiej będzie, jeśli prowadzący modlitwę
(ojciec lub matka) naj­pierw sam go ucałuje, a potem poda go do ucałowania
pozostałym. Następnie prowadzący odmawia modlitwę błogosławieństwa:

P: Boże Ojcze, Ty jesteś źródłem naszego
szczęścia. Jako Twoje dzieci pragniemy doświadczyć mocy Twego błogosławieństwa.
Prosimy, ześlij je na ten dom, wszystkich jego mieszkańców, a także na tych,
którzy przekroczą jego próg.

Jezu Chryste, niech Twoja Krew chroni nas od wszel­kiego zła
i nieszczęścia. Zawierzamy się Twemu mi­łosiernemu Sercu, pragnąc Twego
królowania w nas i pośród nas.

Maryjo,
nasza Matko, Twemu Niepokalanemu Sercu poświęcamy nas samych i wszystko, co
mamy.

Święty
Józefie, powierzamy Ci opiekę nad nami i na­szym domostwem.

Aniołowie i
Święci Boży, otaczajcie nas modlitwą, abyśmy mogli żyć w pokoju dzieci Boga.

Po tej modlitwie można przy śpiewie kolędy (np. „Gdy się Chrystus
rodzi”) wspólnie przejść przez poszczególne po­mieszczenia i pokropić je wodą
święconą.

Po powrocie do miejsca modlitwy warto jeszcze odmówić modlitwę, w
której najpierw małżonkowie wzajemnie się pobłogosławią, a następnie
pobłogosławią
swoje dzieci. Moż­na przy tym skorzystać z formuł
zamieszczonych poniżej.

Na zakończenie wszyscy odmawiają wspólnie modlitwę „Ojcze nasz”.

P: Zakończmy naszą wspólną modlitwę
słowami, któ­rych nas nauczył nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus:

W:
Ojcze
nasz…

P: Dziś zbawienie stało się udziałem tego
domu. Niech więc pokój i błogosławieństwo Boże spoczną na tym domu i niech
napełnią serca jego mieszkańców. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W:
Amen.

Wszyscy wykonują znak krzyża, mówiąc:

W:
W imię Ojca
i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO MAŁŻONKÓW

Najpierw
mąż, a potem żona nadkłada ręce na głowę współ­małżonka i modli się za
niego, wypowiadając jego (jej) imię:
Boże Ojcze, błogosław moją żonę
(męża), [imię]
dotknij ją (jego) swoją Miłością.

Dziś
przepraszam ją (jego) za:

słowa,
które zraniły jej (jego) serce;

gesty,
którymi sprawiłem (-am) jej (jemu) przykrość; momenty, w których nie czuła (nie
czuł) mojego wsparcia; unikanie się;

brak
czułości, serdeczności i szczerych rozmów.

[Imię],
proszę Cię, wybacz mi i przyjmij

Boże
błogosławieństwo –

w Imię O
jca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Kończąc, mąż
(żona) kreśli znak krzyża na czole współmałżonka.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DZIECI

Rodzice
odczytują wspólnie następującą modlitwę:

Boże Ojcze,
niewyczerpane źródło życia i stwórco wszelkiego dobra, błogosławimy Ciebie i
dzięki Tobie składamy za to, że dając nam dzieci, uradowałeś naszą wspólnotę
miłości. Spraw, prosimy, aby te nasze dzieci, będące najmłodszymi członkami
rodziny, znajdowały w naszym domu drogę do coraz większego dobra i dzię­ki
Twojej opiece doszły kiedyś do celu, jaki im wyzna­czyłeś. Przez Chrystusa,
Pana naszego. Amen.

Teraz rodzice
kreślą znak krzyża na czole swoich dzieci. 

 Do użytku wewnętrznego parafii
rzymskokatolickiej w Łękach Strzyżowskich