II Niedziela Wielkiego Postu – 8 marca 2020

W
OCZEKIWANIU NA WIZYTACJĘ KANONICZNĄ

NASZEJ
PARAFII

 

W dniu 16 marca br. odbędzie się w naszej parafii
wizytacja kanoniczna, której dokona Ks. Biskup Jan Wątroba – Pasterz naszej
diecezji..

CZYM JEST WIZYTACJA KANONICZNA?

Po pierwsze wizytacja
biskupa w parafii jest czynnością apostolską i pasterską. Biskup jako następca
apostołów, i jak niegdyś oni sami, odwiedza parafię, by spotkać się z wiernymi
i wspólnie przeżywać radość chrześcijańskiej wiary. Przyjeżdża, by słuchać o
radościach, wejść w nasze troski, by prosić Boga o błogosławieństwo dla naszego
życia. Ksiądz biskup na wizytację przybywa zawsze jako gospodarz diecezji, by
zapoznać się z sytuacją duszpasterską i gospodarczą parafii. Trzeba podkreślić,
że wizytacja jest to nie tyle czas sprawdzania i kontroli, ale czas spotkań z
wiernymi, czas umacniania ich wierności Chrystusowi, Ewangelii i Kościołowi.

Wizytacja kanoniczna wskazuje też bardzo
czytelnie, że biskup jest fundamentem oraz znakiem jedności Kościoła
diecezjalnego, a jedność jest sprawą zasadniczą, o którą już Jezus prosił Ojca.

Po drugie wizytacja
biskupa w parafii ma wymiar kanoniczny. Wizytacji kanonicznej podlegają wszystkie
dziedziny życia religijnego, moralnego, apostolskiego i
administracyjno-gospodarczego.

Podczas wizytacji,
ksiądz biskup poznaje charakterystykę parafii, życie religijne parafii,
interesuje go przebieg katechizacji, oraz zapoznaje się z innymi formami
duszpasterstwa występującymi w parafii. Wizytacja pasterska jest jakby duszą
biskupiego posługiwania i rozszerzeniem duchowej obecności biskupa pomiędzy
wiernymi. Właśnie tak objawia się ona w swojej prawdziwej istocie, czyli jako
znak obecności Pana, który odwiedza swój lud, przynosząc mu pokój (Pastores
gregis, nr 46).