II Niedziela Wielkiego Postu – 8 marca 2020

1.   
Dziś przeżywamy Dzień
Modlitwy za Kościół Misyjny
. Zachęcamy do modlitwy w intencji
misji, postu czy  ofiar które będziemy zbierać

do  puszek w następną niedzielę.

2.   
W piątek okazja
do spowiedzi św. dla kandydatów do bierzmowania i świadków od godz. 15.45. Po
Mszy św. próba przed bierzmowaniem.

3.   
W poniedziałek 16
marca
nasza
parafia przeżywać będzie wizytację
kanoniczną
. Dokona jej Ks.
Bp. Jan Wątroba
. Wizytacja jest czynnością apostolską. Pierwsze
wizytacje odbywały się za pośrednictwem Apostołów, którzy odwiedzali gminy
chrześcijańskie. Ostatnia odbyła się u nas w dniach 1 – 2. 03. 2015 r.
Wizytował Ks. Bp. Edward Białogłowski. Wizytacji kanonicznej podlegają
wszystkie dziedziny życia religijnego, moralnego, apostolskiego i
administracyjno – gospodarczego.

  
Dla parafian są to przede wszystkim spotkania z księdzem biskupem Janem –
ordynariuszem naszej diecezji.      
     

Plan wizytacji – 16.03.2020

11.30 –
Spotkanie ks. Biskupa z uczniami Szkoły Podstawowej

15.00  – Odwiedziny: chory w domu,
rodzina wielopokoleniowa

16.00  – Spotkanie z grupami parafialnymi na sali w
budynku parafialnym

 

16.55 – Powitanie przy drzwiach świątyni, modlitwa za biskupa, modlitwa
za parafię, powitanie ks. Biskupa przez Rodzinę, sprawozdanie Ks. Proboszcza.

17.00  – Msza św. koncelebrowana z
udzieleniem sakramentu bierzmowania.

 

4.   
Dziękuję za posprzątanie
kościoła i złożoną ofiarę.

5.   
Po Mszy św.
dzieci z klas I – VIII proszę po odbiór kolejnego numeru „Ziarna” z tekstem dzisiejszej
Ewangelii oraz ciekawymi zadaniami do wypełnienia, jako pomoc katechetyczna i
utrwalenie udziału w niedzielnej Mszy świętej.

 

 

Do użytku wewnętrznego parafii
rzymskokatolickiej w Łękach Strzyżowskich