II Niedziela zwykła – 17 stycznia 2021

1.   
W poniedziałek
rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. W tym roku myślą
przewodnią Tygodnia są słowa z Ewangelii według św. Jana: „Trwajcie w mojej miłości a przyniesiecie obfity owoc”.

2.   
We wtorek
Uroczystość św. Józefa Sebastiana Pelczara, głównego Patrona diecezji. W
czwartek wspomnienie św. Agnieszki.

3.   
W przyszłą
niedzielę przeżywać będziemy Niedzielę Słowa Bożego ustanowioną przez Ojca
Świętego Franciszka.

4.   
Niedziela, 24 stycznia br. na wniosek Przewodniczącego
KEP została ogłoszona „Dniem solidarności z Chorwacją
”. Prosimy w tym dniu o specjalną modlitwę w intencji
osób poszkodowanych w trzęsieniu ziemi, które pod koniec grudnia ubiegłego roku
nawiedziło ten kraj. Przeprowadzona
będzie także zbiórka do puszek na ten cel
.

5.   
Podziękowanie za
złożone ofiary dla ministrantów oraz za składane ofiary z okazji kolędy.

6.   
Podziękowanie dla
osób sprzątających kościół oraz za złożoną ofiarę.

 

  

 

 

 

 

Do użytku wewnętrznego parafii
rzymskokatolickiej w Łękach Strzyżowskich