II Niedziela zwykła – Uroczystość Św. Józefa Sebastiana Pelczara – 19 stycznia 2020

1.   
Dziś Uroczystość
Św. Józefa Sebastiana Pelczara, głównego Patrona Diecezji Rzeszowskiej.

2.   
W sobotę święto
Nawrócenia św. Pawła i zakończenie Tygodnia modlitw o Jedność chrześcijan.

3.   
Dziękuję za posprzątanie
kościoła i złożoną ofiarę.

4.   
Po Mszy św.
dzieci z klas I – VIII proszę po odbiór kolejnego numeru „Ziarna” z tekstem
dzisiejszej Ewangelii oraz ciekawymi zadaniami do wypełnienia, jako pomoc
katechetyczna i utrwalenie udziału w niedzielnej Mszy świętej.

5.   
Podziękowanie za
wizytę duszpasterską.

 

 

 

 

 

Do użytku wewnętrznego parafii
rzymskokatolickiej w Łękach Strzyżowskich