III Niedziela Adwentu – 14 grudnia 2014

  1. W dniach od 17 do 24 grudnia bezpośrednie przygotowanie do uroczystości Narodzenia Pańskiego.
  2. W czwartek 18 grudnia spowiedź adwentowa w naszej parafii od 14.00 do 17.00 z przerwą od 15.30 do 16.00. W Rzepniku spowiedź od 14.00 do 15.00.
  3. Dziękuję za posprzątanie kościoła i złożoną ofiarę. W tym tygodniu do sprzątania proszę kolejną grupę.
  4. W okresie Adwentu można nabyć świece rozprowadzane przez Caritas w ramach Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Świece małe po 5 zł, a świece duże po 12 zł.
  5. W zakrystii są do nabycia Kalendarze rolników w cenie 20 zł.
  6. Uruchomiono internetową stronę parafii: www.leki-strzyzowskie.e-parafia.info.
    Zachęcam do odwiedzenia. Zawarte są m.in. aktualne ogłoszenia parafialne i intencje mszalne.
  7. Wybór nowej Rady duszpasterskiej. Za swój podstawowy cel Rada duszpasterska ma współodpowiedzialne wspieranie kapłanów w organizacji życia duszpasterskiego danej wspólnoty. Zależnie od wielkości parafii i stopnia zaangażowania wiernych licz­ba wybieranych członków Rady wynosi 6-10. Jej dokładną wielkość określa Proboszcz, uwzględniając duszpasterskie potrzeby parafii. Wy­bory dokonywane są według regulaminu wyborów. Kadencja Rady trwa 5 lat. Członkami Rady mogą być jedynie praktykujący katolicy, którzy przyjęli Sakrament Bierzmowania i są znani z nienagannych zasad moralnych. Kartki z pieczątką parafialną w czasie wizyty duszpasterskiej. Wybieramy tylko 1 kandydata z danego przysiółka. 1. Bartne do sklepu GS k/szkoły łącznie z  przysiółkami Podlas i Piotrówka, 2- Zarzecze, 3 –  od sklepu GS do Łączek Jagiellońskich, 4 – Podźwierznik i Zawada.
  8. Po Mszy św. niedzielnej dzieci ze szkoły podstawowej (klasy I – VI) proszę po kolejny numer ZIARNA z tekstem Ewangelii oraz ciekawymi zadaniami, rebusami i krzyżówkami, jako pomoc katechetyczna i utrwalenie udziału w niedzielnej Eucharystii.


       Dziękuję za modlitwy, ofiary złożone na tacę. Życzę Wszystkim miłej niedzieli i dobrego tygodnia. Na trud naszych dni i na pracę w Winnicy Pana niech nam Bóg błogosławi.
     Jezus Chrystus, jako Dobry Pasterz najlepiej wie, czego nam potrzeba, dlatego udziela nam nieustannie łaski i dobra, które On sam chce. Niech błogosławieństwo Boże będzie dla nas pocieszeniem i umocnieniem na drogach zniechęcenia i upadku.


             Intencje mszalne 15–21 grudnia 2014 r.

 

 
Poniedziałek
15.12.2014
 
7.30 – + Stanisław Jakubasz od uczestników pogrzebu
    
16.30 – + Zdzisław Piękoś od brata Jana z rodziną
 
Wtorek
16.12.2014
 
7.30 – + Zdzisław Piękoś od firmy Aaglob SA Krosno
 
16.30  – + Stanisław Jakubasz od uczestników pogrzebu
 
Środa
17.12.2014
 
7.00  – + Zdzisław Piękoś od uczestników pogrzebu
 
Czwartek
18.12.2014
 
7.30 – + Zdzisław Piękoś od uczestników pogrzebu
 
 
Piątek
19.12.2014
 
7.30 – + Stanisław Jakubasz od uczestników pogrzebu
 
 
Sobota
20.12.2014
 
7.30 – + Zdzisław Piękoś od uczestników pogrzebu
 
 
 
Niedziela
21.12.2014
 
7.30 – za + z rodziny Maślanków i Ossolińskich
 
9.00 – + Eugeniusz Tabak w 5 rocz. śmierci i + Wanda od
                 syna z żoną
 
10.30 – + Włodzimierz Gaj w 4 rocznicę śmierci