III Niedziela Adwentu – 15 grudnia 2019

 

1.   
W czwartek, 19
XII 2019 w naszej parafii spowiedź adwentowa przed Świętami Bożego Narodzenia
od godz. 15.00 – 17.30 z przerwą od 16.30 – 17.00.

2.   
Spowiedź w
Rzepniku od 15.00- 15.30.

3.   
Dziękuję za posprzątanie
kościoła i złożoną ofiarę.

4.   
Po Mszy św.
dzieci z klas I – VIII proszę po odbiór kolejnego numeru „Ziarna” z tekstem
dzisiejszej Ewangelii oraz ciekawymi zadaniami do wypełnienia, jako pomoc
katechetyczna i utrwalenie udziału w niedzielnej Mszy świętej.

 

 

 

Do użytku wewnętrznego parafii
rzymskokatolickiej w Łękach Strzyżowskich