III Niedziela Wielkiego Postu – 15 marca 2020

1.   
Ks. Biskup
odwołał wizytację kanoniczną i udzielenie sakramentu bierzmowania. Po
uzgodnieniu nowego terminu wizytacja i bierzmowanie odbędą się.

2.   
W czwartek
Uroczystość św. Józefa.

3.   
Dziękuję za posprzątanie
kościoła i złożoną ofiarę.

4.   
Bóg zapłać za
złożone ofiary na podatki i ubezpieczenie.

5.   
Po Mszy św.
dzieci z klas I – VIII proszę po odbiór kolejnego numeru „Ziarna” z tekstem
dzisiejszej Ewangelii oraz ciekawymi zadaniami do wypełnienia, jako pomoc
katechetyczna i utrwalenie udziału w niedzielnej Mszy świętej.

6.   
Zachęcamy do
codziennej modlitwy różańcowej w Rodzinach w intencji osób chorych oraz tych,
którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych- jeśli to
możliwe o godz. 20.30.

 

Do użytku wewnętrznego parafii
rzymskokatolickiej w Łękach Strzyżowskich