IV Niedziela Wielkiego Postu – 14 marca 2021

1.   
W piątek
Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP.  Droga Krzyżowa o 17.00 i  Msza św.

2.   
Po Mszy św.
spotkanie kandydatów do bierzmowania z klasy VII i VIII.

3.   
Spotkania
formacyjne, comiesięczna spowiedź i uczestnictwo we Mszy św. niedzielnej oraz w
Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach są konieczne do dobrego przygotowania się do
przyjęcia sakramentu bierzmowania.

4.   
Dzieci
przygotowujące się do I Komunii św. bardzo proszę,  aby wraz z Rodzicami uczestniczyły w
niedzielnej Mszy świętej oraz w piątek w Drodze Krzyżowej i w niedzielnych
Gorzkich Żalach  Jest to jeden z warunków
dobrego przygotowania się do I Komunii świętej.  

5.   
W następną
niedzielę proszę na Mszę św. o godz. 10.30 dzieci przygotowujące się do I
Komunii św. wraz z rodzicami. Poświęcenie modlitewników.

6.   
Również proszę
kandydatów do sakramentu bierzmowania wraz z rodzicami. Poświęcenie krzyży do
bierzmowania.

7.   
Podziękowanie za
posprzątanie kościoła i złożoną ofiarę.