IV Niedziela Wielkiego Postu – 22 marca 2020

WAŻNA INFORMACJA:
Jutro –  w niedziele 22 marca wszystkie
Msze św. będą zgodnie z planem. Dodatkowo Msza św. o godz. 10.30 będzie
transmitowana przez internet dla tych wszystkich, którzy nie będą mogli przyjść
do kościoła i chcą mieć duchową łączność z parafią. Pod tym linkiem: 
https://youtu.be/nMyAssTU8-c  w
internecie będzie można uczestniczyć we Mszy św. Będzie to pierwsza transmisja
on-line. Mamy nadzieję, że wszystko pójdzie sprawnie.

 

W zaistniałej sytuacji zagrożenia
epidemicznego oraz na podstawie dotychczasowych doświadczeń przekazujemy
następujące wytyczne Biskupa Rzeszowskiego:

1.    
Sakrament pokuty i pojednania może być sprawowany
jedynie w formie indywidualnej spowiedzi. Nie należy organizować nabożeństw
pokutnych.

2.    
Nie wolno organizować tzw. spowiedzi dekanalnych, jak
to było w zwyczaju. Spowiadać należy w ramach własnej parafii. Aby umożliwić
wiernym skorzystanie z sakramentu pokuty należy od IV Niedzieli Wielkiego Postu
wprowadzić specjalne dyżury spowiednicze. 

3.    
Spowiedź należy przeprowadzać w konfesjonale lub w
innym miejscu odpowiednio przygotowanym. Należy zadbać o higienę i odpowiednie
środki dezynfekujące konfesjonał. Kratkę konfesjonału należy zakleić folią od
strony spowiednika od strony penitenta, pamiętając o ich dezynfekcji. Innym
sposobem prowadzenia spowiedzi może być spowiedź w wyodrębnionej części
kościoła (kaplica, zakrystia, chór albo przylegająca salka). W takim miejscu
penitent może się spowiadać półgłosem, klęcząc lub siedząc w odległości 1,5
metra od spowiednika. Na rozgrzeszenie powinien zawsze uklęknąć. Nie należy
podawać stuły do ucałowania.

4.    
Wiernych należy pouczyć o treści przykazań kościelnych:
2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do
sakramentu pokuty; 3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym przyjąć
Komunię Świętą.
Na mocy decyzji Konferencji Episkopatu Polski z dnia 21
marca 1985 r. okres, w którym jest możliwe wypełnienie 3. Przykazania
kościelnego trwa od Środy Popielcowej do Uroczystości Trójcy Przenajświętszej.

5.    
Ponadto należy pouczyć wiernych, że ten kto nie będzie
się w stanie wyspowiadać w tym czasie, po wzbudzeniu aktu żalu doskonałego może
przystąpić do Komunii Świętej pod dwoma warunkami: 1) przystąpi do spowiedzi
indywidualnej jak najszybciej będzie to możliwe; 2) nie pozostaje w karach
kościelnych ani nie trwa z uporem w jawnym grzechu ciężkim, czyli spełnia wymogi
uzyskania rozgrzeszenia [kan. 915 i 916 KPK].

6.    
Wiernym należy także przypomnieć i wyjaśnić naukę
Kościoła o Komunii Świętej duchowej.

7.    
Nie zawsze możemy
przystąpić do komunii sakramentalnej, lecz zawsze i w każdej chwili możemy się
wzmocnić komunią duchową. Więc wołaj z głębi duszy: Wierzę o słodki Jezu, że jesteś rzeczywiście
obecny pod postaciami chleba i wina. Kocham Cię z całego serca! Żałuję za
grzechy, którymi Cię obraziłem(am). Przyjdź do serca mojego, o Ty jedyne
pragnienie moje! Rzucam się w Twoje objęcia, oddaję Ci się cały(a), o jedyny
przedmiocie mej miłości. Nie dopuść, abym się kiedy miał(a) oderwać od Ciebie!

Św. Tomasz mówi: „Komunia duchowa jest to gorące pragnienie przyjęcia Pana
Jezusa”.

8.    
Dopuszczone są dwie formy udzielania Komunii Świętej:
do ust i na rękę. Wybór należy do wiernego przystępującego do niej. Komunii
Świętej należy udzielać z najwyższą starannością. Wskazane jest rozdzielenie
grupy wiernych przyjmujących Komunię Świętą do ust od tych, którzy przyjmują Ją
na rękę.

9.    
Na prośbę rodziców można udzielać sakramentu chrztu
świętego dzieciom. Woda używana do sprawowania sakramentu powinna być świeżo
zaczerpnięta i poświęcona. Nie używać wody wcześniej poświęconej lub z
chrzcielnicy. Sakrament chrztu świętego należy sprawować poza Mszą Świętą, w
obecności najbliższej rodziny.

10.  W
odprawianiu pogrzebów należy pamiętać o tym, aby liczba uczestników nie
przekraczała 50 osób. Szczegółowych ustaleń co do przebiegu ceremonii należy
dokonywać w porozumieniu z rodziną zmarłego, firmą pogrzebową i zarządcą
cmentarza. Możliwa jest do zastosowania forma: najpierw pochówek a następnie
Msza Święta pogrzebowa. Jak do tej pory nie ma zakazu wprowadzania trumny do
kościoła. Obowiązuje zakaz pieszych konduktów pogrzebowych.

11.  Udzielanie
sakramentów chorym tylko na wezwanie w sytuacji zagrożenia życia.

12.  Należy
zrezygnować z organizowania rekolekcji parafialnych w okresie obowiązujących restrykcji
dotyczących zgromadzeń. Zachęcamy do korzystania z nauk rekolekcyjnych głoszonych
w środkach społecznego przekazu i w internecie.

13.  Uroczystości
Pierwszych Komunii Świętych oraz liturgie z udzielaniem sakramentu bierzmowania
młodzieży będą mogły być sprawowane dopiero po przywróceniu normalnego funkcjonowania
szkół. Wówczas też zostanie ogłoszony szczegółowy harmonogram tych celebracji.

14.  Bardzo
prosimy, aby gdzie to tylko jest możliwe, udostępniać wiernym kontakt z
kościołem i parafią przez internet, prowadząc transmisje on-line nabożeństw i
na bieżąco przekazując informacje poprzez strony internetowe lub odpowiednie
aplikacje. W tej chwili jest to najszybszy i najbardziej skuteczny sposób
komunikowania się z wiernymi.

15.  Przypominamy
wszystkim wiernym o obowiązującej dyspensie od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej
Eucharystii oraz o obowiązującym ograniczeniu liczbowym uczestników do 50 osób.
Prośmy wiernych, aby pozostali w domach. Msze święte oraz nabożeństwa
wielkopostne niech będą sprawowane z poszanowaniem prawa i zasad
bezpieczeństwa.

16.  Szczegółowe
informacje na temat sposobu obchodów Wielkiego Tygodnia i Świąt Paschalnych zostaną
przekazane w późniejszym terminie.

17.  Wszyscy,
którzy zgłaszają się do szpitala lub w inny sposób korzystają z pomocy
medycznej nie powinni zatajać swojego pobytu za granicą lub pobytu w
kwarantannie. Zatajanie tych informacji stanowi wielkie zagrożenie dla funkcjonowania
placówek medycznych. Jeśli ten proceder nie zostanie zaniechany to wkrótce
zabraknie personelu zdolnego do świadczenia pracy, bo wszyscy znajdą się w
przymusowej kwarantannie. Wszystkich korzystających z pomocy lekarza, pielęgniarki
lub ratowników medycznych prosimy: mówcie
od razu prawdę o swojej sytuacji!

18.  Zachęcamy
do codziennej modlitwy różańcowej w Rodzinach w intencji osób chorych oraz
tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych-
jeśli to możliwe o godz. 20.30.

19.  Sprzątanie
kościoła.

20.  Ziarno
– nie będą rozdawane kolejne numery.

 

 

 

 

Do użytku wewnętrznego parafii
rzymskokatolickiej w Łękach Strzyżowskich