Poniedziałek Wielkanocny – 17 kwietnia 2017

1.     Dziękuję Strażakom za pełnienie warty przy Bożym Grobie; za ich trud i poświęcenie.
2.      Podziękowanie składam Panu Organiście i Panu Kościelnemu za przygotowanie Ciemnicy i Bożego Grobu oraz za zaangażowaną pracę podczas Triduum Paschalnego i w okresie świątecznym.
3.     Podziękowanie Paniom, które przygotowały posiłek dla księży w czasie spowiedzi.
4.      Wszystkim, którzy zaangażowali się śpiewem i modlitwą, w adorację Pana Jezusa przy Grobie Pańskim oraz uczestniczyli w Triduum Paschalnym.
5.      Wszystkim za złożone ofiary na kwiaty do Ciemnicy, Bożego Grobu i na świąteczne przystrojenie kościoła.
6.     Dziękuję za posprzątanie kościoła i złożoną ofiarę. W tym tygodniu do sprzątania proszę kolejną grupę.
7.     W piątek po Mszy św. proszę na spotkanie kandydatów do bierzmowania z klasy III Gimnazjum. Proszę przynieść indeksy.
8.     W następną niedzielę po sumie spotkanie dla dzieci przygotowujących się do I Komunii świętej.
9.     W następną niedzielę – Miłosierdzia ||Bożego proszę o złożenie skarbonek wielkopostnych przed ołtarzem przed Mszą świętą.
10. Po Mszy świętej dzieci z klas I – VI oraz II i III Gimnazjum proszę po kolejny numer „ZIARNA” z tekstem dzisiejszej Ewangelii oraz ciekawymi zadaniami do wypełnienia, jako pomoc katechetyczna i utrwalenie udziału w niedzielnej Mszy świętej.