Święto Chrztu Pańskiego – 10 stycznia 2016

 

 1. W czwartek tzw. „most modlitewny” pomiędzy parafiami naszej diecezji i Seminarium Duchownym. Modlimy się o nowe powołania kapłańskie, za powołanych do kapłaństwa i wspólnoty parafialne.
 2. Dziękuję za posprzątanie kościoła i złożoną ofiarę. W tym tygodniu do sprzątania proszę kolejną grupę sprzątającą.
 3. Po Mszy św. niedzielnej dzieci z klasy II – VI oraz z I – III Gimnazjum proszę po kolejny numer „ZIARNA” z tekstem Ewangelii oraz ciekawymi zadaniami, rebusami i krzyżówkami, jako pomoc katechetyczna i utrwalenie udziału w niedzielnej Eucharystii.
 4. Plan wizyty duszpasterskiej
  poniedziałek 11 stycznia domy od numeru 39a  – Rodzina Janowskich do Rodzi-
        ny Lubelczyk nr 34, później prawa strona od nr 55 Jakieła Stanisława w kierunku       
       Delikatesów Centrum – od godz. 14.30;
  wtorek – 12 stycznia – Podźwierznik od numeru 213 i lewa strona domów w
       w kierunku  Łączek –  od ok. 14.30.
  środa 13 stycznia – prawa strona domów od Delikatesów Centrum łącznie z 3
         domami  pod Łączkami.