Święto Chrztu Pańskiego – 8 stycznia 2017

1.     Zmiana tajemnic różańcowych.
2.     Podziękowanie za posprzątanie kościoła i złożoną ofiarę.
3.     Podziękowanie za składane ofiary na potrzeby parafii i z okazji kolędy.
4.     Po Mszy świętej dzieci z klas I – VI oraz II i III Gimnazjum proszę po kolejny numer „ZIARNA” z tekstem dzisiejszej Ewangelii oraz ciekawymi zadaniami do wypełnienia, jako pomoc katechetyczna i utrwalenie udziału w niedzielnej Mszy świętej.
5.     Jasełka.
6.     Plan wizyty duszpasterskiej:
– niedziela – 8.01. – domy w kierunku Łączek po prawej stronie łącznie z domami
  pod Łączkami od 13.00;
– poniedziałek – 9.01 –  Podźwierznik od Rodziny Machoś i domy w kierunku Łączek po lewej stronie od 14.00.