Uroczystość Wniebowzięcia NMP – 15 sierpnia 2021

1.   
W tym tygodniu w
liturgii: we wtorek św. Jacka, w piątek św. Bernarda, w sobotę św. Piusa X,
papieża.

2.   
Podziękowanie za
posprzątanie kościoła i złożoną ofiarę.

 

 

 

 

 

 

 

 Do użytku wewnętrznego parafii
rzymskokatolickiej w Łękach Strzyżowskich