Uroczystość Zesłana Ducha Świętego – 31 maja 2020

Transmisja Mszy św. 
w niedzielę o godz. 10.30
https://www.youtube.com/channel/UCYWNbDuhXqeDHIvYB3yd0AA

 

1.   
Dziś kończy się
Okres Wielkanocny.

2.   
W poniedziałek
Święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła.

3.   
W czwartek Święto
Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana.

4.   
W tym tygodniu I
czwartek, piątek i sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi świętej przed Mszą św.

5.   
W następną I
niedzielę miesiąca zmiana tajemnic różańcowych. 

6.   
W kościołach i innych miejscach sprawowania kultu religijnego
zniesiony zostaje limit osób
, z zachowaniem obowiązku zasłaniania ust i
nosa przez uczestników z wyjątkiem sprawujących liturgię. Osoby uczestniczące
na otwartej przestrzeni są zwolnione z obowiązku zasłaniania ust i nosa pod
warunkiem zachowania 2 metrów dystansu od kolejnej osoby.

7.   
Z dniem 6 czerwca 2020 r. zostaje odwołana dyspensa od obowiązku
uczestnictwa  we Mszy Świętej w niedziele
i święta nakazane.
Katechizm Kościoła Katolickiego (nr 2181): Eucha­rystia niedzielna uzasadnia i
potwierdza całe działanie chrześcijańskie. Dlatego wierni są zobowiązani do
uczestniczenia w Eucharystii w dni nakazane, chyba że są usprawiedliwieni dla
ważnego powodu (np. choroba, pielęgnacja niemowląt) lub też otrzymali dyspensę
od ich własnego pasterza. Ci, którzy dobrowolnie zaniedbują ten obowiązek,
popełniają grzech ciężki.

8.   
Zniesienie limitu liczby uczestników dotyczy również
uroczystości pogrzebowych.
Należy pamiętać, że podczas procesji żałobnej, która odbywa
się już w przestrzeni publicznej, obowiązują odrębne przepisy. Zgodnie z
nimi  w kondukcie pogrzebowym może brać
udział do 150 osób, które zwolnione są z zasłaniania ust i nosa, o ile
zachowają 2-metrowy dystans od innych. Jeśli nie są w stanie zachować takiego
dystansu mają nadal obowiązek zasłonienia ust i nosa.

9.   
Od 30 maja br. można przywrócić sposób celebrowania
pogrzebów sprzed stanu epidemii
. Zatem dozwolone jest odprawianie pogrzebu
z trumną (urną) w kościele a następnie na cmentarzu, z zachowaniem powyższych
rygorów.

10.W Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej
(11 czerwca br.), dopuszcza się zorganizowanie tradycyjnej procesji eucharystycznej,
jednak z zacho­waniem obowiązującego limitu 150 osób, mogących przebywać w
przestrzeni publicznej. Limit ten nie obowiązuje, jeżeli procesja zostanie
zorganizowana całkowicie i wyłącznie na terenie kościelnym. Uczestnicy są
wówczas zobowiązani do zasłaniania ust i nosa lub utrzymywania dystansu 2
metrów od kolejnej osoby.

11.Podziękowanie za przygotowanie kościoła i złożoną ofiarę.

12.Podziękowanie również za składane ofiary na cele
parafialne. Można również tego dokonać wpłacając na konto parafialne.

13.Kancelaria parafialna – w pilnych sprawach proszę o wcześniejszy
kontakt telefoniczny. 

 

 

 

Do
użytku wewnętrznego parafii rzymskokatolickiej w Łękach Strzyżowskich