V Niedziela Wielkiego Postu – 29 marca 2020

WAŻNA INFORMACJA: Msza św. o godz. 10.30 – 29.03.2020 r. będzie transmitowana przez internet dla tych wszystkich,
którzy nie będą mogli uczestniczyć we Mszy św. w kościele i chcą mieć duchową
łączność z parafią. Pod tym linkiem:
https://youtu.be/GCtcyyjao1c  w
internecie będzie można uczestniczyć we Mszy św. 

 

1.    W związku z decyzją Władz Państwowych z dnia 24.03.2020 r. o
ograniczeniu w przemieszczaniu i uczestnictwie w zgromadzeniach informujemy, że
we Mszy św. może uczestniczyć maksymalnie 5 osób, dlatego proszę o uczestnictwo
tylko osób zamawiających intencję mszalną. Prosimy o ścisłe przestrzeganie tego
zarządzenia. Zarządzenie to obowiązuje do 11 kwietnia 2020 roku.

2.    W następną niedzielę nie będzie odprawiana Msza św. w Rzepniku
o godz. 9.00 tylko w Łękach.

3.    Wszyscy wierni znajdujący się na
terytorium Diecezji Rzeszowskiej mogą skorzystać z udzielonej przez Biskupa
Rzeszowskiego dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i
święta nakazane. Dyspensa jest ważna od dnia 28 marca br. aż do odwołania.

4.    Po zmianie czasu na letni Msza św. w
tygodniu o godz. 18.00. Bezpośrednio po Mszy św. możliwość skorzystania z
sakramentu pokuty w zakrystii.

5.    Dopuszczone są dwie formy udzielania Komunii Świętej:
do ust i na rękę. Wybór należy do wiernego przystępującego do niej. Wskazane
jest rozdzielenie grupy wiernych przyjmujących Komunię Świętą do ust od tych,
którzy przyjmują Ją na rękę.

6.    Na prośbę rodziców można udzielać
sakramentu chrztu świętego dzieciom. Sakrament chrztu świętego należy sprawować
poza Mszą Świętą, w obecności najbliższej rodziny.

7.    Obrzędy pogrzebu należy ograniczyć do
Stacji przy grobie. Może uczestniczyć maksymalnie 5 osób z najbliższej rodziny.
Mszę św. pogrzebową można odprawić w kościele z maksymalną ilością 5 osób w
dniu pogrzebu po zakończonej ceremonii na cmentarzu lub w najbliższych dniach z
udziałem 5 oso© z najbliższej rodziny.

8.    Udzielanie sakramentów chorym tylko
na wezwanie w sytuacji zagrożenia życia.

9.    Szczegółowe informacje na
temat sposobu obchodów Wielkiego Tygodnia i Świąt Paschalnych zostaną
przekazane w następną niedzielę.

10.Zachęcamy do codziennej modlitwy różańcowej w
Rodzinach w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak
również służb medycznych i sanitarnych – jeśli to możliwe o godz. 20.30.

11.Sprzątanie kościoła.Podziękowanie.

12.Można nabyć baranki wielkanocne rozprowadzane przez
Caritas w cenie po 5 zł.

13.Zawieszono do odwołania dystrybucję wszystkich
czasopism oprócz Niedzieli.

14.Kancelaria parafialna w najbliższym czasie będzie
nieczynna. W pilnych sprawach proszę o kontakt telefoniczny.

15.Jeśli ktoś potrzebuje koniecznie skorzystania z
sakramentu pokuty bardzo proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

 

 

 

 

Do użytku wewnętrznego parafii
rzymskokatolickiej w Łękach Strzyżowskich