V Niedziela zwykła 9 lutego 2020

1.   
We wtorek 11
lutego Światowy Dzień Chorego.

2.   
W piątek święto
św. Cyryla i Metodego, Patronów Europy.

3.   
Dziękuję za posprzątanie
kościoła i złożoną ofiarę.

4.   
Przez dwie
następne niedziele składka na ubezpieczenie kościołów, budynku parafialnego i
zapłacenie podatków na cały 2020 rok. Proszę o większą ofiarność.

5.   
W następną
niedzielę po Mszy o 10.30 proszę na spotkanie kandydatów do bierzmowania z kl.
VIII i rodziców.

6.   
Po Mszy św.
dzieci z klas I – VIII proszę po odbiór kolejnego numeru „Ziarna” z tekstem
dzisiejszej Ewangelii oraz ciekawymi zadaniami do wypełnienia, jako pomoc
katechetyczna i utrwalenie udziału w niedzielnej Mszy świętej.

7.   
Podziękowanie za
wizytę duszpasterską i składane ofiary.

 

 

 

 

 

Do użytku wewnętrznego parafii
rzymskokatolickiej w Łękach Strzyżowskich