VI Niedziela zwykła – 16 lutego 2020

 

1.   
Dziękuję za posprzątanie
kościoła i złożoną ofiarę.

2.   
Dziś i w następną
niedzielę składka na ubezpieczenie kościołów, budynku parafialnego i zapłacenie
podatków na cały 2020 rok. Proszę o większą ofiarność.

3.   
Po Mszy św.
dzieci z klas I – VIII proszę po odbiór kolejnego numeru „Ziarna” z tekstem
dzisiejszej Ewangelii oraz ciekawymi zadaniami do wypełnienia, jako pomoc
katechetyczna i utrwalenie udziału w niedzielnej Mszy świętej.

4.   
W piątek po Mszy
świętej proszę na spotkanie Radę Duszpasterską. 

5.   
Podziękowanie za
wizytę duszpasterską i składane ofiary.

 

 

 

 

 

Do użytku wewnętrznego parafii
rzymskokatolickiej w Łękach Strzyżowskich