VII Niedziela zwykła – 23 lutego 2020

1.   
W Środę
Popielcową rozpoczynamy 40-dniowy okres Wielkiego Postu- czasu, w którym przez
słuchanie Słowa Bożego, modlitwę, pokutę i czynną miłość bliźniego Kościół
przygotowuje się do Świąt Paschalnych. Zachęcamy do udziału w nabożeństwach ku
czci Męki Pańskiej jak: Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale. Za udział w tych
nabożeństwach możemy zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

2.   
Od Środy
Popielcowej do I niedzieli Wielkiego Postu wypadają kwartalne dni modlitw o
ducha pokuty.

3.    W Środę Popielcową obowiązuje post ścisły, czyli post
jakościowy i ilościowy. Msza św. z
obrzędem posypania głów popiołem o 17.00.

4.    W piątek
Droga Krzyżowa o 16.30 a później Msza święta.

5.    W tygodniu
msze św. popołudniowe o godz. 17.00.

6.   
W następną I
niedzielę miesiąca zmiana tajemnic różańcowych.

7.   
Dziękuję za posprzątanie
kościoła i złożoną ofiarę.

8.   
Dziś składka na
ubezpieczenie kościołów, budynku parafialnego i zapłacenie podatków na cały
2020 rok. Proszę o większą ofiarność.

9.   
Zbliża się
beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ze względu na konieczność
zamówienia biletów prosimy o zapisywanie się na wyjazd na tę uroczystość do
końca lutego. Beatyfikacja będzie miała miejsce w Warszawie 7 czerwca 2020
roku  o godzinie 12.00.

10.Po Mszy św. dzieci z klas I – VIII proszę po odbiór kolejnego
numeru „Ziarna” z tekstem dzisiejszej Ewangelii oraz ciekawymi zadaniami do
wypełnienia, jako pomoc katechetyczna i utrwalenie udziału w niedzielnej Mszy
świętej.

 

 

 

 

 

 

Do użytku wewnętrznego parafii
rzymskokatolickiej w Łękach Strzyżowskich