XI Niedziela zwykła – 14 czerwca 2020

Transmisja Mszy św. 
w niedzielę o godz. 10.30
https://www.youtube.com/channel/UCYWNbDuhXqeDHIvYB3yd0AA

 

1.   
W czwartek
zakończenie Oktawy Bożego Ciała. Błogosławieństwo dzieci, kwiatów i ziół.  
Tradycyjne błogosławieństwo małych dzieci na zakończenie Oktawy Bożego Ciała należy sprawować
w formie ogólnej a nie indywidualnej (bez nakładania rąk).

2.   
W piątek o 16.30
spowiedź dla kandydatów do bierzmowania, rodziców i świadków bierzmowania, później
próba przed bierzmowaniem i zbiórka ministrantów.

3.    Program
wizytacji – Poniedziałek 22 czerwca.

4.   
15.00 –
odwiedziny osoby chorej i rodziny wielopokoleniowej.

5.   
16.00 – Spotkanie
Grup parafialnych: Rada Duszpasterska, Parafialny Zespół Caritas, Szkolny
Zespół Caritas, Róże Różańcowe, Liturgiczna Służba Ołtarza.

6.   
17.00 – Msza św.
z udzieleniem sakramentu bierzmowania.

7.   
Proszę Rodziców kandydatów
do bierzmowania oraz samych bierzmowanych o przygotowanie dekoracji.  Dziękuję za posprzątanie terenu wokół kościoła
i  Domu Parafialnego.

8.   
Podziękowanie
Strażakom za przygotowanie ołtarza na Boże Ciało oraz czynny udział w procesji.

9.   
Podziękowanie za
przygotowanie kościoła i złożoną ofiarę.

10.Podziękowanie również za składane ofiary na cele
parafialne. Można również tego dokonać wpłacając na konto parafialne.

11.Kancelaria parafialna – w pilnych sprawach proszę o wcześniejszy
kontakt telefoniczny.  Bardzo proszę o
zachowywanie bezpiecznego dystansu podczas
załatwiania spraw w kancelarii parafialnej i zakrystii. Przypominamy wiernym o
zachowywaniu wymogów bezpiecznej odległości oraz obowiązku noszenia maseczki w
obiektach użyteczności publicznej.

 

 

 

Do
użytku wewnętrznego parafii rzymskokatolickiej w Łękach Strzyżowskich