XII Niedziela zwykła – 21 czerwca 2020

Transmisja Mszy św. 
w niedzielę o godz. 10.30
https://www.youtube.com/channel/UCYWNbDuhXqeDHIvYB3yd0AA

 

1.    Program
wizytacji – Poniedziałek 22 czerwca.

2.   
15.00 –
odwiedziny osoby chorej i rodziny wielopokoleniowej.

3.   
16.00 – Spotkanie
Grup parafialnych: Rada Duszpasterska, Parafialny Zespół Caritas, Szkolny
Zespół Caritas, Róże Różańcowe, Liturgiczna Służba Ołtarza.

4.   
17.00 – Msza św.
z udzieleniem sakramentu bierzmowania.

Będzie również transmisja internetowa.

5.   
W piątek 26
czerwca zakończenie roku szkolnego. W tym roku nie będzie Mszy św. na
zakończenie roku szkolnego. Zapraszam chętnych na Mszę św. wieczorną w ramach
podziękowania za przeżyty rok szkolny.

6.   
Podziękowanie za
przygotowanie kościoła i złożoną ofiarę. Również rodzicom kandydatów do
bierzmowania.

7.   
Kancelaria
parafialna – w pilnych sprawach proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny.  Bardzo proszę o
zachowywanie bezpiecznego dystansu podczas
załatwiania spraw w kancelarii parafialnej i zakrystii. Przypominamy wiernym o
zachowywaniu wymogów bezpiecznej odległości oraz obowiązku noszenia maseczki w
obiektach użyteczności publicznej.

 

 

 

Do
użytku wewnętrznego parafii rzymskokatolickiej w Łękach Strzyżowskich