XXIII Niedziela zwykła – Święto Narodzenia NMP – 8 września 2019

1.   
Dziś po Mszach
św. poświęcenie ziarna do siewu.

2.   
W piątek od 17.00
– 17.30 okazja do spowiedzi przed Odpustem parafialnym.

3.   
W sobotę
Uroczystość Odpustowa – Podwyższenie Krzyża Świętego. Msza św. z procesją Eucharystyczną o godz. 11.00. Proszę o czynne
włączenie się Strażaków i o liczny udział w tej naszej dorocznej Uroczystości
Odpustowej. Włączamy się także w tym dniu w inicjatywę modlitewno-duszpasterską
„Polska pod Krzyżem”.

4.   
W następną
niedzielę wspominamy Matkę Bożą Bolesną – naszą Patronkę.

5.   
Również w tę niedzielę, 15 września Kościół w Polsce
będzie obchodził 53. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu.
Z tej
okazji ks. Bp prosi o zorganizowanie zbiórki do puszek na potrzeby Katolickiego
Radia „VIA” w Rzeszowie – równocześnie zachęcamy do słuchania tego katolickiego
radia.

6.   
Dziękuję za
posprzątanie kościoła i złożoną ofiarę. W tym tygodniu do sprzątania proszę
kolejną grupę.

7.   
Po Mszy św.
dzieci z klas I – VIII proszę po odbiór I numeru ziarna z tekstem dzisiejszej
Ewangelii oraz ciekawymi zadaniami do wypełnienia, jako pomoc katechetyczna i
utrwalenie udziału w niedzielnej Mszy świętej.