XXIX Niedziela zwykła – 18 października 2020

1.   
Dziś przeżywamy
Światowy Dzień Misyjny rozpoczynający Tydzień Misyjny
. Składka z tej niedzieli przeznaczona jest na cele misyjne.

2.   
Można nabyć kalendarze misyjne w cenie 5 zł.

3.   
W tym tygodniu w
liturgii: we wtorek św. Jana Kantego, w czwartek św. Jana Pawła II.

4.   
Podziękowanie dla
osób sprzątających kościół oraz za złożoną ofiarę.

5.   
W następną
niedzielę zmiana czasu na zimowy.

 

6.    Biskup rzeszowski Jan Wątroba, w związku
ze stanem epidemii i najnowszymi decyzjami władz państwowych
zaostrzającymi reżim sanitarny, 17 października 2020 r. przekazał wytyczne:

7.    Wszyscy mają obowiązek respektować ograniczenia
dotyczące liczby wiernych mogących przebywać w danej świątyni.

8.    Osoby chore, starsze i zagrożone nie mają
obowiązku uczestniczenia we Mszy Świętej w niedziele i święta
nakazane.

9.    Osoby zdrowe, które pozostają aktywne zawodowo
i wypełniają swoje obowiązki w dni powszednie, co do zasady
nie są zwolnione z obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej
w niedziele i święta.

10.Wierni, którzy z różnych przyczyn
nie są w stanie spełnić obowiązku niedzielnego
(np. z powodu zbyt małej liczby miejsc dostępnych w kościele),
powinni postarać się uczestniczyć w Eucharystii w dzień powszedni lub
przynajmniej poświęcić odpowiednią ilość czasu na adorację eucharystyczną.

11.Ponadto w komunikacie znajdują najnowsze
przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2020 r. 1.
W strefie żółtej w kościele może przebywać 1 osoba na 4 metry
kw. całkowitej powierzchni, nie licząc osób sprawujących kult
oraz osób posługujących. 2. W strefie czerwonej – 1 osoba
na 7 metrów kw. 3. W kościele wierni mają zachowywać dystans
1,5 m osoba od osoby oraz zakrywać usta i nos (z wyjątkiem
sprawujących kult); 4. Osoby biorące udział w nabożeństwie poza
kościołem (na zewnątrz) mają obowiązek zachować dystans 1,5 m oraz zakrywać
usta i nos. Liczba uczestników nie jest ograniczona; 5. Przepisy
te obowiązują także przy pogrzebach, ślubach oraz na cmentarzach;
6.
Liczba osób mogących uczestniczyć w zebraniach została ograniczona
do 10 w strefie czerwonej i do 20 w strefie żółtej.

 

 

 

Do użytku wewnętrznego parafii
rzymskokatolickiej w Łękach Strzyżowskich