XXVIII Niedziela zwykła – 13 października 2019

1.   
Dziś obchodzimy XIX
Dzień Papieski pod hasłem „Wstańcie,
chodźmy”!
Jak co roku zbierane będą do puszek ofiary na stypendia dla
uzdolnionej młodzież z biedniejszych rodzin na stypendia. Proszę włączmy się
też w to Dzieło Nowego Tysiąclecia.

2.   
Ochrzczeni
i posłani
” to hasło tegorocznej Niedzieli Misyjnej, przypadającej w
następną niedzielę –  20 października.
Niedziela i następujący po niej Tydzień Misyjny to wyjątkowy czas, ponieważ
wpisuje się w ogłoszony przez papieża Franciszka Nadzwyczajny Miesiąc
Misyjny
. Składka z następnej niedzieli przeznaczona będzie na misje.

3.   
Można
będzie nabyć kalendarze misyjne na 2020 rok w cenie po 5 zł.

4.   
Dziękuję za
posprzątanie kościoła i złożoną ofiarę. W tym tygodniu do sprzątania proszę
kolejną grupę.

5.   
Po Mszy św.
dzieci z klas I – VIII proszę po odbiór kolejnego numeru „Ziarna” z tekstem
dzisiejszej Ewangelii oraz ciekawymi zadaniami do wypełnienia, jako pomoc
katechetyczna i utrwalenie udziału w niedzielnej Mszy świętej.

 

 

 

Do użytku wewnętrznego parafii
rzymskokatolickiej w Łękach Strzyżowskich

Wolny od wirusów. www.avast.com