Chrzest

Sakrament Chrztu udzielany jest w naszej Parafii w ostatnią niedzielę miesiąca w czasie Mszy św. o godz. 10.30, lub w inny dzień po uzgodnieniu z ks. Proboszczem.

Rodzice dziecka lub jego prawni opiekunowie powinni ochrzcić dziecko możliwie najwcześniej po urodzeniu.

Zachęca się by nadawać dzieciom imiona świętych.

Rodzice wybierają dla dziecka rodzica lub rodziców chrzestnych. Kryterium wyboru ma być przykład wiary i jej praktykowania, jaki mają oni dawać swojemu chrześniakowi przez całe życie oraz to, że chrzestni będą mieli osobisty kontakt z dzieckiem.

Rodzice chrzestni posiadają zaświadczenie z parafii zamieszkania o życiu religijnym (jeżeli jest inna niż zameldowania). Osoby pragnące być chrzestnymi, a mieszkające i pracujące poza granicami Polski (więcej niż pół roku) pobierają zaświadczenie dla chrzestnego z parafii obecnego zamieszkania (np. z parafii zamieszkania w Irlandii, Holandii czy Wielkiej Brytanii) mimo, że mają zameldowanie w Polsce. W związku z tym, jeśli osoby te przewidują dłuższy pobyt za granicą winny się zgłosić do Polskiej Misji Katolickiej (jeśli nie ma Polskiej Misji w pobliżu, to do Kościoła Katolickiego w danym kraju) i zarejestrować się w parafii. Tam prowadzić życie religijne, uczęszczać na Mszę św. i korzystać z sakramentów świętych.

W tygodniu przed chrztem, do kancelarii zgłaszają się rodzice dziecka z:

  • metryką urodzenia dziecka z USC
  • danymi personalnymi chrzestnych (imię, nazwisko, wiek – data i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania)
  • zaświadczeniami od chrzestnych (jeśli jeszcze nie posiadają zaświadczeń od chrzestnych przynoszą je na katechezę przedchrzcielną lub najpóźniej do zakrystii na 15 min. przed samym chrztem)

W tygodniu przed chrztem rodzice (o ile nie mają przeszkód kanonicznych) i chrzestni powinni odbyć Spowiedź świętą. Kartki od spowiedzi należy dostarczyć na katechezę przedchrzcielną lub najpóźniej do zakrystii na 15 min. przed samym chrztem. Natomiast w dniu chrztu zachęca się by przyjęli Komunię świętą w intencji ochrzczonego dziecka.

Kartki do spowiedzi można otrzymać w kancelarii. Spowiedź można odbyć w wybranym przez siebie miejscu. Jeśli chrzestni spoza parafii nie odbiorą kartek z naszej kancelarii, powinni poprosić o nie w miejscu gdzie będą się spowiadać.

W wyznaczonym dniu, przy ustalaniu terminu chrztu odbywa się Katecheza przedchrzcielna dla rodziców i chrzestnych (gromadzimy się przed kancelarią parafialną). Na tym spotkaniu, (jeśli to nie zostało zrealizowane wcześniej w kancelarii) zostają złożone podpisy w akcie chrztu, składa się zaświadczenia o możliwości bycia chrzestnym i kartki od spowiedzi. W katechezie tej można też wziąć udział w którąś z wcześniejszych sobót (o ile się wtedy odbywa).

W dniu chrztu należy przybyć do kościoła ok. 15 minut przed uroczystością. Miejsca dla rodziców i chrzestnych są przygotowane w pierwszych ławkach przed ołtarzem (wspólna ławka dla rodziców i chrzestnych).

  • Należy posiadać świecę chrzcielną oraz białą szatę dla dziecka.
  • Na chrzest dziecka w innej parafii musi wyrazić zgodę ks. Proboszcz.