Sakrament małżeństwa

Przygotowanie do sakramentu małżeństwa obejmuje

 • spisanie protokołu przedślubnego w kancelarii parafialnej
 • nauki przedślubne
 • 3 spotkania w parafialnej poradni rodzinnej
 • spotkanie z duszpasterzem
 • spowiedzi przedślubne

Trzy miesiące przed ślubem

Oboje narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej w miejscu zamieszkania stałego lub tymczasowego narzeczonej lub narzeczonego i przynoszą ze sobą:

 • dowody osobiste
 • świadectwa chrztu (wypisane do 3 miesięcy przed dniem przedłożenia w kancelarii)
 • 3 kopie z USC stwierdzające stan wolny narzeczonych (te dokumenty potrzebne są w celu zawarcia tzw. ślubu konkordatowego, czyli ze skutkiem cywilnym). Są ważne 3 miesiące od daty wydania i muszą być aktualne w dniu ślubu.
  W innym wypadku potrzebny jest dokument zawartego już związku cywilnego.
 • świadectwo uczestnictwa w naukach przedślubnych ( nie jest to tożsame z katechezą w szkole średniej) i 3 spotkaniach w parafialnej poradni rodzinnej.

Nauki przedślubne

Tą sprawą należy zająć się jak najszybciej. O naukach należy już myśleć na rok przed ślubem.

W naszej diecezji obowiązują następujące formy katechezy przedmałżeńskiej:

 • katechezy parafialne
 • spotkania warsztatowe
 • forma weekendowa – jeśli z poważnych racji nie było możliwe powyższe przygotowanie,  (szybka data ślubu, niemożliwość uczestniczenia razem narzeczonych w katechezie parafialnej, zamieszkiwanie poza granicami Polski).

Spotkania w parafialnej poradni rodzinnej

Do poradni zgłaszamy się po rozpoczęciu katechezy przedmałżeńskiej. Należy odbyć je w odpowiednich odstępach czasu.

Rozmowa duszpasterska

Jest rozbita, co najmniej na 2 etapy. Pierwsza rozmowa, w kancelarii parafialnej narzeczonych z duszpasterzem ma charakter zapoznawczy i informacyjny. Narzeczeni zgłaszają chęć wejścia w związek małżeński, uzgadniają podstawowe sprawy związane ze swoim ślubem. W międzyczasie mogą mieć miejsca kolejne spotkania, w zależności od potrzeb. Zawsze jednak powinno mieć miejsce drugie spotkanie podsumowujące przygotowanie do ślubu. Powinno odbyć się około tydzień przed ślubem. Duszpasterz sprawdza, czy są skompletowane wszystkie dokumenty i załatwione wszystkie formalności potrzebne do zawarcia małżeństwa sakramentalnego.

Spowiedzi przedślubne

Każdy z narzeczonych (katolików) otrzymuje w czasie spisywania protokołu przedślubnego kartkę do spowiedzi. Pierwszą spowiedź należy odbyć po spisaniu protokołu przedślubnego, najpóźniej na miesiąc przed ślubem, a drugą w dniach poprzedzających zawarcie sakramentu małżeństwa. Przystępując do spowiedzi należy uprzedzić kapłana, że jest to spowiedź przedślubna.

Zapowiedzi

Informację o zamiarze zawarcia małżeństwa należy podać do wiadomości publicznej, dlatego wywiesza się komunikat, czyli zapowiedzi w parafiach zamieszkania narzeczonych.
Zapowiedzi ogłasza się przez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń parafialnych przez 8 dni (dwie niedziele i tydzień między nimi), bądź odczytanie ich podczas ogłoszeń parafialnych w kolejne 3 Niedziele lub dni świąteczne nakazane.

Świadkowie ślubu

Świadkami ślubu mogą być osoby pełnoletnie, bez względu na narodowość (ale rozumiejący słowa składanej przysięgi) i wyznanie. Zgłaszają się do kancelarii przed ślubem celem podpisania dokumentacji zawarcia małżeństwa.