Parafia

parafiaParafia Łęki Strzyżowskie

 

 Historia parafii pod wezwaniem

Podwyższenia Krzyża Świętego
i Matki Bożej Bolesnej

w Łękach Strzyżowskich

 

 

Parafia rzymskokatolicka w Łękach Strzyżowskich erygowana została w 1397 roku. Dotychczasowa świątynia pw. św. Marcina 3 maja 1800 roku w pożarze uległa zniszczeniu. Na miejscu spalonego kościoła parafialnego ks. proboszcz Maksymilian Skarbek w kapliczce pod ogrodem dworskim urządził tymczasowe miejsce odprawiania nabożeństw. Jednak z braku środków parafia przestała istnieć. W 1802 roku została przyłączona do Łączek Jagiellońskich. Jednak w Łękach w dalszym ciągu istniała kaplica drewniana Podwyższenia Krzyża Świętego ze starą Pietą – Matki Bożej Bolesnej, w której odprawiano nabożeństwa. Ks. proboszcz Józef Krupiński ze względu na zły stan konstrukcji był zmuszony do rozebrania tejże kapliczki w 1900 roku. Rzeźbę zaś przeniósł do kościoła parafialnego w Łączkach Jagiellońskich. Kapliczkę odbudowano i w 24 X 1901 roku na nowo poświęcono.

Kaplica w Łękach od zakończenia II wojny światowej do 1968 roku pozostawała nieczynna. Ks. proboszcz Władysław Bialik rozpoczął starania o rozbudowę kaplicy. 29 lipca 1978 r. uzyskano zezwolenie na rozbudowę, a 20 września Kuria Diecezjalna w Przemyślu wyraziła zgodę na rozbudowę kaplicy. Została ona poświęcona w listopadzie 1980 roku. 14 czerwca 1983 roku bp przemyski Ignacy Tokarczuk erygował parafię pw. Podwyższenia Krzyża Świętego.

Obok kościoła wybudowano dom parafialny, który został oddany do użytku w 1991 roku. Świątynię pw. św. Kazimierza Królewicza wybudowano także w miejscowości Przybówka. Poświęcił ją 25 października 1992 roku biskup Kazimierz Górny, ordynariusz rzeszowski. Granice parafii zostały zmienione dekretem biskupa diecezjalnego 26 sierpnia 2000 roku. Przybówka została samodzielną parafią, a miejscowości Rzepnik i Pietrusza Wola zostały oddzielone od parafii Łączki Jagiellońskie i włączone do Łęk Strzyżowskich.

W Rzepniku, na terenie parafii znajduje się dawna greckokatolicka cerkiew z 1914 roku.

Czytaj więcej.