I Niedziela Wielkiego Postu – 21 lutego 2021

1.   
W piątek Droga
Krzyżowa o 16.30 i  Msza św.

2.   
Po Mszy św. obowiązkowe spotkanie kandydatów do
bierzmowania z klasy VII i VIII.

3.    Spotkania
formacyjne, comiesięczna spowiedź i uczestnictwo we Mszy św. niedzielnej oraz w
Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach są konieczne do dobrego przygotowania się do
przyjęcia sakramentu bierzmowania.

4.    Dzieci
przygotowujące się do I Komunii św. bardzo proszę,  aby wraz z Rodzicami uczestniczyły w
niedzielnej Mszy świętej oraz w piątek w Drodze Krzyżowej i w niedzielnych Gorzkich
Żalach  Jest to jeden z warunków dobrego
przygotowania się do I Komunii świętej.  

5.   
Podziękowanie za
posprzątanie kościoła i złożoną ofiarę.

6.   
Dziś  – składka na zapłacenie podatków i
ubezpieczenie kościołów.

7.   
W następną II
Niedzielę Wielkiego Postu pod hasłem
Żyjmy Eucharystią”
obchodzić będziemy Niedzielę „ Ad Gentes”. Jest to dzień
duchowego i materialnego wsparcia dla polskich misjonarzy. Z tej racji odbędzie
się zbiórka do puszek na ten cel.

8.   
Można będzie
nabyć baranki wielkanocne rozprowadzane przez Caritas w cenie 5 zł. Również
jest zachęta, aby nie tylko dzieci szkolne ale całe Rodziny włączyły się w dzieło chrześcijańskiej
wielkopostnej jałmużny – składając do skarbonek wielkopostnych jakiś dar przez
cały Wielki Post z późniejszym przeznaczeniem jako pomoc ubogim seniorom.
Skarbonki wyłożone są przy drzwiach wejściowych do kościoła.

 

  

 

 

 

 

Do użytku wewnętrznego parafii
rzymskokatolickiej w Łękach Strzyżowskich