I Niedziela Wielkiego Postu – 22 lutego 2015

 

 1. W drugą niedzielę  Wielkiego Postu – Niedzielę „Ad Gentes”, 1 marca, przeżywać będziemy Dzień modlitwy, postu i solidarności z misjonarzami. Po Mszach świętych zbiórka do puszek na pomoc dla misjonarzy.
 2. We wtorek po Mszy świętej spotkanie Parafialnego Zespołu Caritas
 3. Za tydzień przeżywać będziemy wizytację kanoniczną naszej parafii przez ks. Biskupa Edwarda Białogłowskiego.
 4. Program wizytacji.
 5. Powitanie przy drzwiach świątyni, krzyż, klucze, woda świecona. Adoracja Najświętszego Sakramentu, modlitwa za biskupa, modlitwa za parafię, powitanie przez dzieci, młodzież, dorosłych, sprawozdanie Ks. Proboszcza.
   
  Niedziela – 1 III 2015
  7.30  – Msza św.  Po Mszy św. spotkanie z Różami różańcowymi
  9.00  – Rzepnik  – Msza św.
  10.30  – Suma –  po Mszy św. spotkanie z Radą Parafialną
                 i Parafialnym Zespołem Caritas
  14.30  – Nabożeństwo za zmarłych
  15.00  – Gorzkie Żale
   Poniedziałek 2 III 2015
  10.00  – Msza św. dla osób starszych i chorych
  11.30  – Spotkanie z nauczycielami  i z dziećmi w szkole
   15.00  – Odwiedziny chorego w domu i rodziny wielodzietnej
  16.00  – Spotkanie z grupami młodych – ministranci, schola i Misyjna
              Grupa Dzieci, kandydaci do bierzmowania z klasy II G.
  17.00  – Msza św. koncelebrowana z sakramentem bierzmowania

 6. Na spotkanie Rady Duszpasterskiej serdecznie zapraszam i proszę o przybycie członków Rady Parafialnej z ubiegłej kadencji.
 7. W czasie wizytacji w poniedziałek 2 marca ks. Biskup udzieli sakramentu bierzmowania dla uczniów III klasy Gimnazjum. Okazja do spowiedzi św. dla nich oraz świadków i rodziców w piątek od godz. 15.30.
 8. W piątek Droga Krzyżowa o godz. 16.30 i później Msza święta. Po Mszy św. zbiórka ministrantów i lektorów- proszę, aby wszyscy przybyli.  Również proszę na krótkie spotkanie Zespół Misyjny Dzieci.
 9. Dziękuję za posprzątanie kościoła i złożoną ofiarę. W tym tygodniu do sprzątania proszę kolejną grupę.
 10. Uporządkowanie cmentarza.
 11. Po Mszy św. niedzielnej dzieci ze szkoły podstawowej (klasy I – VI) proszę po kolejny numer ZIARNA z tekstem Ewangelii oraz ciekawymi zadaniami, rebusami i krzyżówkami, jako pomoc katechetyczna i utrwalenie udziału w niedzielnej Eucharystii.
   

Intencje mszalne 23 lutego – 1 marca 2015 r.

 
Poniedziałek
23.02.2015
 
 
 
Wtorek
24.02.2015
 
16.30 –
  
 
Środa
25.02.2015
        
 
 
 
Czwartek
26.02.2015
 
 
 
Piątek
27.02.2015
 
16.30 –
    
 
Sobota
28.02.2015
 
16.30 – + Zdzisław Syrek w 19 rocznicę śmierci
 
 
 
Niedziela
1.03.2015
 
7.30 – za parafian
 
9.00 – +Julia Włodyka w 3 rocz. śmierci  i + Stanisław od córki
              Lucyny z rodziną  
 
10.30 – za parafian
 

 
W OCZEKIWANIU NA WIZYTACJĘ KANONICZNĄ
NASZEJ PARAFII
 
W dniach od 1 do 2 marca br. odbędzie się w naszej parafii wizytacja kanoniczna, której dokona Ks. Biskup pomocniczy diecezji rzeszowskiej Edward Białogłowski.
CZYM JEST WIZYTACJA KANONICZNA?
Po pierwsze wizytacja biskupa w parafii jest czynnością apostolską i pasterską. Biskup jako następca apostołów, i jak niegdyś oni sami, odwiedza parafię, by spotkać się z wiernymi i wspólnie przeżywać radość chrześcijańskiej wiary. Przyjeżdża, by słuchać o radościach, wejść w nasze troski, by prosić Boga o błogosławieństwo dla naszego życia. Ksiądz biskup na wizytację przybywa zawsze jako gospodarz diecezji, by zapoznać się z sytuacją duszpasterską i gospodarczą parafii. Trzeba podkreślić, że wizytacja jest to nie tyle czas sprawdzania i kontroli, ale czas spotkań z wiernymi, czas umacniania ich wierności Chrystusowi, Ewangelii i Kościołowi.
Wizytacja kanoniczna wskazuje też bardzo czytelnie, że biskup jest fundamentem oraz znakiem jedności Kościoła diecezjalnego, a jedność jest sprawą zasadniczą, o którą już Jezus prosił Ojca.
Po drugie wizytacja biskupa w parafii ma wymiar kanoniczny. Wizytacji kanonicznej podlegają wszystkie dziedziny życia religijnego, moralnego, apostolskiego i administracyjno-gospodarczego.
Podczas wizytacji, ksiądz biskup poznaje charakterystykę parafii, życie religijne parafii, interesuje go przebieg katechizacji, oraz zapoznaje się z innymi formami duszpasterstwa występującymi w parafii. Wizytacja pasterska jest jakby duszą biskupiego posługiwania i rozszerzeniem duchowej obecności biskupa pomiędzy wiernymi. Właśnie tak objawia się ona w swojej prawdziwej istocie, czyli jako znak obecności Pana, który odwiedza swój lud, przynosząc mu pokój (Pastores gregis, nr 46).