Rejestracja na ŚDM Kraków 2016

 

Zgłoszenia do udziału w ŚDM Kraków 2016 dokonywane są przez Diecezjalne Centrum ŚDM. Poniżej został zamieszczony instruktarz zgłoszenia:
1. Zapoznanie z propozycjami różnych pakietów uczestnictwa. Informacje o pakietach można znaleźć na stronie: http://www.krakow2016.oom/pakiet-pielgrzyma.
2.. Przy wyborze jednego z pakietów typu „A” obowiązuje zniżka 10%
 1. Każdy uczestnik wpłaca razem z kwotą za wybrany pakiet składkę na tzw. „fundusz solidarnościowy” w wysokości 42,70 zł.
 2. Zgłoszenia należy dokonać za pośrednictwem księdza pracującego w parafii zamieszkania. Ksiądz kieruje to zgłoszenie na adres: kontakt@sdmrzeszow.pl.
 3. Dane potrzebne do rejestracji: IMIĘ I NAZWISKO
  b) NUMER PESEL
  c) DATA I MIEJSCE URODZENIA
  d) ADRES
  e) IMIONA Rodziców
  f) PARAFIA E-MAIL I NUMER TELEFONU RODZAJ PAKIETU
 4. Osoby niepełnoletnie przy zgłoszeniu podają: IMIĘ, NAZWISKO I NR TELEFONU OPIEKUNA na czas wydarzenia, który musi być jednocześnie jego uczestnikiem w tej samej grupie. Formularz zgody na opiekę nad nieletnim będzie dostępny na stronie sdmrzeszow.pl.
 5. Wraz ze zgłoszeniem należy przesłać zaliczkę 100 zł od każdego uczestnika na konto: Bank Spółdzielczy w Rzeszowie 19 9162 0000 2001 0016 8205 0001, z dopiskiem: „Kraków_(podąć nazwę parafii zgłaszającej)_(podać liczbę osób dokonujących wpłaty)”. Po dokonaniu wpłaty zaliczki zostanie wysłany mail potwierdzający przyjęcie zgłoszenia.
 6. Zgłoszenie i wpłatę może dokonać ksiądz osobiście w Sekretariacie Diecezjalnego Centrum ŚDM (godziny przyjęć podano poniżej w punkcie 9)
 7. Podstawą przydzielenia do podgrup (do 150 osób) będzie wybrany pakiet.
 8. Zgłoszenie uznajemy za zarejestrowane w Diecezjalnym Centrum ŚDM po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty zaliczki w kwocie 100 zł za każdą osobę, bez względu na wybrany pakiet.
 9. Kolejne wpłaty można dokonywać ratalnie w dowolnym terminie do pełnej kwoty wybranego pakietu do końca maja 2016 r. Każdorazową wpłatę należy kierować na konto: Bank Spółdzielczy w Rzeszowie 19 9162 0000 2001 0016 8205 0001, z dopiskiem: „Kraków_(podać nazwę parafii zgłaszającej)_(podać liczbę osób dokonujących wpłaty)”. Możliwe jest także dokonywanie wpłat osobiście przez księdza w Sekretariacie Diecezjalnego Centrum ŚDM.
 10. Pełna rejestracja grupy w Krakowskim Centrum ŚDM będzie możliwa po opłaceniu całego wybranego pakietu i wpłacie „Funduszu solidarnościowego” w kwocie 42,70 zł.
 11. Zgłoszenia będą przyjmowane do końca maja 2016 r.
 12. Dla uczestników, którzy wybiorą jeden z wariantów pakietu „A” Diecezjalne Centrum ŚDM organizuje darmowy wyjazd pociągiem z Rzeszowa do Krakowa i powrót w niedzielę 31 lipca. Szczegóły dotyczące przejazdu będą podane w czerwcu po zakończeniu rejestracji.
 13. Przy wyborze pakietu „B” lub „C” liderzy grup organizują transport do Krakowa we własnym zakresie. . 
 14. Miejsce pobytu na placu spotkania z Papieżem uzależnione będzie od rodzaju wybranego pakietu (pakiet „A”— miejsca za sektorem „0″).