Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechśw. – 24 listopada 2019

1.   
Dziś po Mszy św.
o 10.30 spotkanie dla kandydatów do bierzmowania z klasy VII i VIII oraz
Rodziców.

2.   
W sobotę w
Łączkach J. odpust ku czci św. Andrzeja. Msza św. o 11.00.

3.   
W następną
niedzielę rozpoczynamy Adwent.

4.   
Dziękuję za
posprzątanie kościoła i złożoną ofiarę.

5.   
Poświęcenie
opłatków na stół wigilijny. Kościelni Mikołaj i Jakub będą roznosić po domach
poświęcone opłatki. Proszę o życzliwe ich przyjęcie i złożenie ofiary.

6.   
W niedzielę 8 XII
w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP na Mszy św. o godz. 10.30 poświęcenie
medalików dla dzieci przygotowujących się do I Komunii świętej.

7.   
Kalendarze
Rolników- 20 zł.

8.   
Po Mszy św.
dzieci z klas I – VIII proszę po odbiór kolejnego numeru „Ziarna” z tekstem
dzisiejszej Ewangelii oraz ciekawymi zadaniami do wypełnienia, jako pomoc
katechetyczna i utrwalenie udziału w niedzielnej Mszy świętej.

 

 

 

Do użytku wewnętrznego parafii
rzymskokatolickiej w Łękach Strzyżowskich