VI Niedziela zwykła – 15 lutego 2015

1. 
W środę 18 lutego
Środa Popielcowa i początek Wielkiego Postu. Rozpoczynamy 40-dniowy czas, w
którym przez słuchanie Słowa Bożego, modlitwę, pokutę i czynną miłość bliźniego
Kościół przygotowuje się do Świąt Paschalnych. Zachęcam do udziału w
nabożeństwach ku czci Męki Pańskiej: Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żalach. Za
udział w tych nabożeństwach możemy zyskać odpust zupełny pod zwykłymi
warunkami.
2. 
W Środę
Popielcową obowiązuje post jakościowy i ilościowy, czyli inaczej post ścisły.
Msza św. z obrzędem posypania głów popiołem o godz. 16.30.
3. 
W piątek Droga
Krzyżowa o 16.30, później Msza św.
4. 
W niedzielę o
10.30 Gorzkie Żale a później Msza święta.
5. 
Od Środy
Popielcowej do I Niedzieli Wielkiego Postu wypadają kwartalne dni modlitw o
ducha pokuty.
6. 
W dzisiejszą i w następną
niedzielę składka przeznaczona będzie na ubezpieczenie kościołów, budynków
parafialnych i zapłacenie podatków od gruntów i nieruchomości na cały rok 2015.
7. 
Dziękuję za
posprzątanie kościoła i złożoną ofiarę. W tym tygodniu do sprzątania proszę
kolejną grupę.
8. 
Po Mszy św. niedzielnej dzieci ze szkoły podstawowej (klasy I – VI)
proszę po kolejny numer ZIARNA
z tekstem Ewangelii oraz
ciekawymi zadaniami, rebusami i krzyżówkami
, jako pomoc
katechetyczna i utrwalenie udziału w niedzielnej Eucharystii.
 

W OCZEKIWANIU NA WIZYTACJĘ KANONICZNĄ
NASZEJ PARAFII
 
W dniach od 1 do 2 marca br. odbędzie się w naszej parafii
wizytacja kanoniczna, której dokona Ks. Biskup pomocniczy diecezji rzeszowskiej
Edward Białogłowski.
CZYM JEST
WIZYTACJA KANONICZNA?
Po pierwsze wizytacja biskupa w parafii jest czynnością apostolską
i pasterską. Biskup jako następca apostołów, i jak niegdyś oni sami, odwiedza
parafię, by spotkać się z wiernymi i wspólnie przeżywać radość chrześcijańskiej
wiary. Przyjeżdża, by słuchać o radościach, wejść w nasze troski, by prosić
Boga o błogosławieństwo dla naszego życia. Ksiądz biskup na wizytację przybywa
zawsze jako gospodarz diecezji, by zapoznać się z sytuacją duszpasterską i
gospodarczą parafii. Trzeba podkreślić, że wizytacja jest to nie tyle czas
sprawdzania i kontroli, ale czas spotkań z wiernymi, czas umacniania ich
wierności Chrystusowi, Ewangelii i Kościołowi.
Wizytacja
kanoniczna wskazuje też bardzo czytelnie, że biskup jest fundamentem oraz
znakiem jedności Kościoła diecezjalnego, a jedność jest sprawą zasadniczą, o
którą już Jezus prosił Ojca.
Po drugie wizytacja biskupa w parafii ma wymiar kanoniczny.
Wizytacji kanonicznej podlegają wszystkie dziedziny życia religijnego,
moralnego, apostolskiego i administracyjno-gospodarczego.
Podczas wizytacji, ksiądz biskup poznaje charakterystykę parafii,
życie religijne parafii, interesuje go przebieg katechizacji, oraz zapoznaje
się z innymi formami duszpasterstwa występującymi w parafii. Wizytacja
pasterska jest jakby duszą biskupiego posługiwania i rozszerzeniem duchowej obecności
biskupa pomiędzy wiernymi. Właśnie tak objawia się ona w swojej prawdziwej
istocie, czyli jako znak obecności Pana, który odwiedza swój lud, przynosząc mu
pokój (Pastores gregis, nr 46).

 
Intencje mszalne 16 – 22 
lutego  2015 r.

 

 

Poniedziałek

16.02.2015

 

 

 

 

Wtorek

17.02.2015

 

 

  

 

Środa

18.02.2015

        

16.30 – + Jolanta Gałuszka
w 52 rocz. urodzin od rodziców

 

 

Czwartek

19.02.2015

 

 

 

Piątek

20.02.2015

 

16.30 –

    

 

Sobota

21.02.2015

 

 

 

 

 

Niedziela

22.02.2015

 

7.30 – za parafian

 

9.00 – + Stanisław Stefanik
w 30 rocznicę śmierci

 

10.30 – w 85 rocz. urodzin
o zdrowie i potrzebne łaski