XXV Niedziela zwykła – 19 września 2021

1.   
W dzisiejszą
niedzielę Kościół w Polsce obchodzi 55 Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu.
W następną niedzielę na prośbę Ks. Biskupa i Dyrektora Katolickiego Radia Via w
Rzeszowie będzie przeprowadzona zbiórka do puszek na działalność tego radia.

2.   
W liturgii w tym
tygodniu: w poniedziałek św. Męczenników Andrzeja Kim Taegon, Pawła Chong
Hasang i towarzyszy, we wtorek św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty, w czwartek
św. Ojca Pio.

3.   
Podziękowanie za
posprzątanie kościoła i złożoną ofiarę.

Do użytku wewnętrznego parafii
rzymskokatolickiej w Łękach Strzyżowskich